08:00

Industry 4.0

08:00

התכנסות ורישום

08:50

פתיחת הכנס: ברכות פלי הנמר, אילן אלתר

09:00

דברי פתיחה
רובי גינל

09:15

Industry 4.0 מרעיון למציאות - שלבים למימוש

09:30

התכנית האסטרטגית והמעבר לייצור מתקדם בתעשייה הישראלית
מיכל פינק

09:45

Microsoft Intelligent Manufacturing – From industrial Edge to Analytics
Steve Dunbar
 רון  שפרינצק

10:15

חושבים בגדול ומתחילים בקטן – חיבור המפעל ל-IoT
יריב  ענבר

10:30

תיזמון ייצור אופטימלי בקיבולת סופית
צור אמיתי

10:45

OPEX הגורם האנושי במעבר לתעשייה 4.0
נועם טוויג

11:00

Winning with Data – The HP Indigo “Industry 4.0” Journey
אודי וקס

11:15

המסע של נטפים
ענבל אטל

11:30

מעבר לטכנולוגיה - Industry 4.0 כבסיס לשיפור היתרון התחרותי
בעז דנילוב

11:45

WAKE UP- מעוררים חדשנות בעולמות הצריכה והבנייה
אורן הרמבם

12:00

הפסקה

12:15

"סטארט אפ בקיבוצים" כמה דברים שלא ידעתם
רפי נבו

12:30

היתרונות של תלת מימד בעידן תעשיה 4.
אילן בלאוס

12:45

סא"ל בני עודי - מפקד בסיס החסנה צפון

13:00

ירון מרדכי

13:15

אגמון דויד פורת
סיון דרור
גל ענבר
ד"ר אייל קאופמן

13:55

סיום וארוחת צהריים
Open Accessibilty Menu